Elke eerste zondag van de maand steken mensen bij het Detentiecentrum in Zeist bloemen in de hekken, en zingen en bidden ze. Op deze manier willen ze de mensen die binnen zitten laten weten dat ze niet vergeten worden. Deze mensen zijn meestal gezinnen zonder verblijfsvergunning, die zo ongeveer behandeld worden als gevangenen. Jos van Oord ontmoet Tetske Haalboom, diaken in de Protestantse kerk in Zeist en een van de initiatiefnemers. Al veertien jaar lang staat ze bij het hek. Ze blijft hiermee doorgaan totdat er niemand meer wordt vastgezet. Wat een prachtig initiatief en hoe bemoedigend moet dit zijn voor de mensen die hier in Zeist vast zitten. Een duidelijk Teken van Hoop!
 

Inzender Foekje Fleur Fink 

Link